×
Lingea
E-Shop Login
×

Stichwörter

icon

Umfeld

ưu túưu việtv.v.vava chạmva liVa-ti-canvả1vả2vả chăngvả lạivác-xinvách đávạchvaivai tròvàivảivải bạtvải bông xùvải flanenvải sơn
Alles anzeigen (24)
[vɑ] conj
und

bữa sánggiường ngủ bữa sáng Übernachtung mit Frühstück
ngược ngược lại und umgekehrt, und vice versa
nửamột một nửa anderthalb, eineinhalb
rễbắt rễ mọc anwurzeln
trượt tuyếtmôn trượt tuyết bắn súng (Sport) Biathlon n
giữaChỉ giữa anh em... Nur unter uns...
ander(er,e,es)zum einen... zum anderen một mặt... (và) mặt khác
andererseitseinerseits... andererseits một mặt... (và) mặt khác
einerseitseinerseits... andererseits một mặt... (và) mặt khác
erstenserstens... zweitens một mặt... (và) mặt khác
FrühstückÜbernachtung mit Frühstück giường ngủ bữa sáng
ÜbernachtungÜbernachtung mit Frühstück giường ngủ bữa sáng
umgekehrtund umgekehrt ngược lại
vice versaund vice versa ngược lại
zweitenserstens... zweitens một mặt... (và) mặt khác
unterNur unter uns... Chỉ giữa anh em...