×
Lingea
E-Shop Login
×

Stichwörter

iconđiiconđĩ

Umfeld

đệmđếnđến gầnđềnđền bùđền ơnđềuđều đặnđiđi bộđi chơiđi giảiđi quađi theođi tiểuđi vàođi văngđĩđỉađĩađĩa đệmđĩa hâmđĩa mềmđịa cầu
Alles anzeigen (24)
đi [di] v
1.gehen irgendwohin (sich bewegen)
2.fahren etw. Akk (Fahrrad usw.), fahren irgendwohin (sich bewegen)
3.gehen in etw. Akk (in die Schule usw.), besuchen etw. Akk (Kurs usw.)
4.kommen zu etw. (Ansicht usw.)
5.anziehen etw. Akk (Schuhe)
phr
đi lên steigen (Flugzeug usw.)đi ngang qua cái gì vorbeikommen, vorbeigehen, vorbeifahren an j-m/etw. (mit Auto usw.)đi qua vorbeifahren an j-m/etw.đi qua cái gì durchfahren durch etw. (durch Tunnel usw.)đi ra từ đâu ausfahren aus/von etw., hinausfahren aus/von etw. (mit dem Auto usw.)đi trước vorausgehen etw. Dat (geschehen)đi vòng quanh cái gì herumfahren um etw.đi xuống hinuntergehen etw. Akk (vom Sprecher), heruntergehen etw. Akk (zum Sprecher)đi xuống cái gì hinunterfahren etw. Akk, herunterfahren etw. Akkbắt đầu đi đâu aufbrechen irgendwohincó thể đi qua được befahrbarsự đi xe Fahrt fTôi đang đi rồi. Ich bin schon unterwegs.Tôi đi tàu vào lúc sáu giờ. Mein Zug fährt um sechs ab.Tôi phải đi làm. Ich muss zur Arbeit gehen.

baybay đi abfliegen
baybay đi bay lại flattern (Vogel usw.)
biểnđi biển steuern (Schiff - Kurs nehmen)
biểnsự đi biển Seefahrt f (Wirtschaftszweig)
bớtbớt đi nachlassen
buồmđi thuyền buồm segeln (mit Segelboot usw.)
bướcbước (đi) schreiten, gehen
cắtcắt đi abschneiden
cắtcắt đi cái gì abschneiden etw. Akk (mit einem Messer usw.)
cắt tócđi cắt tóc sich die Haare schneiden lassen
cấmsự cấm đi qua Sperrung f (einer Straße usw.)
câu cáđi câu cá auf Fischfang gehen, angeln gehen
chạychạy đi chạy lại herumlaufen (ziellos)
chậm chạpđi chậm chạp schlendern, trödeln
chởchở ai đi đâu fahren, mitnehmen j-n irgendwohin (mit dem Auto)
chơicuộc đi chơi Ausflug m
chuyến đichuyến đi công tác Geschäftsreise f
công tácchuyến đi công tác Dienstreise f, Geschäftsreise f
cùngcho ai đi cùng đến đâu mitnehmen j-n/etw. irgendwohin (mit dem Auto usw.)
dẫndẫn ai đi tham quan in der Stadt herumführen j-n
dấu chânđi theo dấu chân verfolgen (Wild usw.)
dépdép đi trong nhà Hausschuh m, Schlappen m
dịudịu đi nachlassen (Intensität)
dọndọn nhà đi ausziehen (aus dem Haus usw.)
du lịchđi du lịch durchfahren, durchreisen (Land usw.), reisen
du lịchcuộc đi du lịch Gesellschaftsreise f, Reise f
đểđể cho ai đi đâu einlassen j-n irgendwohin (hineinlassen usw.)
đi bộđường người đi bộ sang ngang Fußgängerübergang m, Fußgängerüberweg m, Zebrastreifen m
đi bộđi bộ đường dài wandern (in den Bergen usw.)
đi bộcuộc đi bộ đường dài Wanderung f
đi bộkhu đi bộ Fußgängerzone f
đi bộngười đi bộ Fußgänger m
đi chơicuộc đi chơi Ausflug m
đi qualối đi qua Durchfahrt f (Stelle)
đi quasự đi qua Durchfahrt f (Durchfahren), Durchreise f durch etw. (durch Stadt usw.)
đónđi đón ai entgegengehen j-m irgendwohin
đuổiđuổi đi vertreiben, fortjagen j-n/etw., wegjagen j-n/etw. (Tier usw.)
đưađược ai đưa đi begleitet werden von j-m
đườngđường người đi bộ sang ngang Fußgängerübergang m, Fußgängerüberweg m, Zebrastreifen m
gầygầy đi abnehmen, schlank werden
gầy mòngầy mòn đi dahinsiechen
giàgià đi alt werden
giảmgiảm đi nachlassen
giẫmgiẫm đi giẫm lại austreten (einen Pfad usw.)
gửigửi đi abschicken etw. Akk, absenden etw. Akk, versenden etw. Akk (Paket usw.)
gửigửi cái gì đi expedieren
hành trìnhđi hành trình wandern
héohéo đi vertrocknen
hướnghướng đi đâu zusteuern auf etw. Akk (gehen, fahren)
hướng dẫnhướng dẫn ai đi đâu durchführen j-n durch etw. (durch Stadt usw.), herumführen j-n irgendwo (Besucher usw.)
ì ạchđi ì ạch sich schleppen
kémkém đi sich verschlechtern, schlechter werden
kémlàm cái gì kém đi verschlimmern etw. Akk, verschlechtern etw. Akk
kéokéo đi wegschleppen
khập khễnhđi khập khễnh hinken
khập khiễngđi khập khiễng (ein bisschen) hinken, humpeln
khỏiđi khỏi abfahren, abgehen (Zug usw.), abreisen aus etw. nach etw., weg
khôkhô đi austrocknen, trocknen (trocken werden), abtrocknen (Kleid usw.)
làmlàm bé đi verkleinern etw. Akk
làm việcchuyến đi làm việc Aufenthalt m (Arbeitsaufenthalt usw.)
lan rộnglan rộng đi sich herumsprechen
lang thangđi lang thang sich herumtreiben, wandern (ziellos usw.)
lạnhlạnh đi sich abkühlen, kühl werden (Wetter usw.)
lảo đảođi lảo đảo taumeln, wanken
lệchđi lệch abweichen (von Norm usw.)
lênđi lên hinauffahren, hinaufgehen
mangmang cái gì đi wegbringen etw. Akk, wegtragen etw. Akk, forttragen etw. Akk, fortbringen etw. Akk
mỏngmỏng dần đi dünner werden
mua sắmđi mua sắm einkaufen gehen
nạngđi nạng auf Krücken gehen
nghèonghèo đi verarmen
nghỉ mátđi nghỉ mát Urlaub machen
nghỉ mátngười đi nghỉ mát Urlauber m
ngủngủ thiếp đi einschlafen (in Schlaf sinken)
nguộinguội đi abkühlen (kühler werden), auskühlen, kalt werden (Essen), kühl werden
ngượcđi ngược chiều entgegenkommend (Fahrzeug usw.)
nhờđi nhờ xe stoppen (Auto usw.), anhalten, trampen, per Anhalter fahren
nhờđi nhờ xe ai fahren mit j-m, mitfahren bei j-m
quađi qua cái gì durchfahren durch etw. (durch Tunnel usw.)
quacó thể đi qua được passierbar
quakhông đi qua được nicht passierbar, unpassierbar
quanhđi quanh cái gì herumgehen um etw.
rara đi gehen, weggehen
rón rénđi rón rén schleichen, sich stehlen
rờirời đi từ đâu verlassen etw. Akk (Stadt usw.)
rửarửa đi abwaschen
săncuộc đi săn Jagd f (auf Hasen usw.)
sănngười đi săn Jäger m
táitái đi bleich werden
tàuđi tàu thủy qua cái gì, quanh cái gì durchsegeln durch etw. (hindurch), segeln an etw. Dat vorbei
tháithái đi abschneiden (Stück Brot usw.)
tham quancuộc đi tham quan Rundreise f
tham quandẫn ai đi tham quan in der Stadt herumführen j-n
thămcuộc đi thăm Besuch m j-s/etw.
theođi theo cái gì sich halten an etw. Akk (Anweisungen usw.)
thiuthiu đi verderben (Essen)
thuyềnđi (bằng thuyền) mit einem Schiff fahren
tìmngười đi tìm Sucher m (Mensch)
tỉnhtỉnh rượu đi ausnüchtern
trốnđi trốn vé schwarzfahren