Đối thoại
汉语-越南语 高级词典第 2.2版19.200 个单词, 8.300 个例,短语和成语, 41.900 个翻译词© Lingea s.r.o., 2018. 版权所有Trung-Việt từ điển Advancedversion 2.219.200 mục từ, 8.300 ví dụ, 41.900 bản dịch© Lingea s.r.o., 2018. Bảo lưu mọi quyền.
reklama: