Đối thoại
汉语-越南语 高级词典第 2.1版20.700 个单词, 7.100 个例,短语和成语, 41.000 个翻译词© Lingea s.r.o., 2018. 版权所有Trung-Việt từ điển Advancedversion 2.120.700 mục từ, 7.100 ví dụ, 41.000 bản dịch© Lingea s.r.o., 2018. Bảo lưu mọi quyền.
reklama: