×
Konverzacija
BrojeviPozdravi i oslovljavanjeUpoznavanjePozdravljanjeRazumijevanjeZahtjevi, zapovjedi prijedloziZahvale i zadovoljstvoIsprike, nesporazumi i žaljenjePristanakNeslaganje, odbijanjePitanjaVrijemeMjeseci i godineDani i tjedniSati i minuteBojeDimenzije i svojstvaPitanja za putKontrola putnih isprava i carinska kontrolaObrazac, osobni podaciPutujemo automPutujemo vlakomPutujemo avionomPutujemo brodomPutujemo gradskim prijevozomSmještajRezervacijaU hoteluPrivatni smještajU kampuU restoranuJelovnikPredjelaGlavna jelaPićaDeserti
Advertisement:
head

Brojevi

Brojevi

Numeri

Glavni brojevi

Numeri cardinali

nula zero dzerojedan m, jedna f un(o), una un(o), unadva m, dvije f due dūetri tre trečetiri quattro kuattropet cinque ćinkuešest sei sejsedam sette setteosam otto ottodevet nove novedeset dieci djećijedanaest ùndici ūndićidvanaest dòdici dōdićitrinaest trèdici trēdićičetrnaest quattòrdici kuattōrdićipetnaest quìndici kuīndićišesnaest sèdici sēdićisedamnaest diciassette dićassetteosamnaest diciotto dićottodevetnaest diciannove dićannovedvadeset venti ventidvadeset jedan ventuno ventunotrideset trenta trentačetrdeset quaranta kuarantapedeset cinquanta ćinkuantašezdeset sessanta sessantasedamdeset settanta settantaosamdeset ottanta ottantadevedeset novanta novantasto, stotina cento ćentosto dvadeset centoventi ćentoventidvjesto duecento duećentotisuća mille milledvije tisuće duemila duemilatisuću petsto osamdeset tri millecinquecentottantatre millećinkuećentottantatremilijun un milione un milione

Redni brojevi

Numerali ordinali

prvi primo primodrugi secondo sekondotreći terzo tercočetvrti quarto kuartopeti quinto kuintošesti sesto sestosedmi sèttimo sēttimoosmi ottavo ottavodeveti nono nonodeseti dècimo dēćimodvadeseti ventèsimo ventēsimotrideseti trentèsimo trentēsimostoti centèsimo ćentēsimo

Razlomci

Frazioni

polovica un mezzo un meddzojedan i pol uno e mezzo uno e meddzotrećina un terzo un tercodvije trećine due terzi dūe tercičetvrtina un quarto un kuartotri četvrtine tre quarti tre kuartipetina un quinto un kuintošestina un sesto un sestosedmina un sèttimo un sēttimoosmina un ottavo un ottavodevetina un nono un nonodesetina un dècimo un dēćimostotina un centèsimo un ćentēsimo
Advertisement:

Advertisement: