Slovníky

iconŠtudijný
iconŠtudijný
Advertisement:
Srpsko-slovački rečnik Advancedverzija 2.222.900 odrednica, 5.800 primera, 41.700 prevoda© Lingea s.r.o., 2018. Sva prava zadržana.Srbsko-slovenský študijný slovníkverzia 2.222.900 hesiel, 5.800 príkladov, 41.700 prekladov© Lingea s.r.o., 2018. Všetky práva vyhradené.
Advertisement:

Advertisement: