×
Konverzacija
BrojeviPozdravi i oslovljavanjeUpoznavanjePozdravljanjeRazumijevanjeZahtjevi, zapovjedi prijedloziZahvale i zadovoljstvoIsprike, nesporazumi i žaljenjePristanakNeslaganje, odbijanjePitanjaVrijemeMjeseci i godineDani i tjedniSati i minuteBojeDimenzije i svojstvaPitanja za putKontrola putnih isprava i carinska kontrolaObrazac, osobni podaciPutujemo automPutujemo vlakomPutujemo avionomPutujemo brodomPutujemo gradskim prijevozomSmještajRezervacijaU hoteluPrivatni smještajU kampuU restoranuJelovnikPredjelaGlavna jelaPićaDeserti
Advertisement:
head

Brojevi

Brojevi

Numerales

Glavni brojevi

Numerales cardinales

nula cero θerojedan m, jedna f un(o), una un(o), unadva m, dvije f dos dostri tres tresčetiri cuatro kuatropet cinco θinkošest seis sejssedam siete sjeteosam ocho oćodevet nueve nuebedeset diez djeθjedanaest once onθedvanaest doce doθetrinaest trece treθečetrnaest catorce katorθepetnaest quince kinθešesnaest dieciséis djeθiseissedamnaest diecisiete djeθisjeteosamnaest dieciocho djeθioćodevetnaest diecinueve djeθinuebedvadeset veinte bejntedvadeset jedan veintiuno bejntiunotrideset treinta trejntačetrdeset cuarenta kuarentapedeset cincuenta θinkuentašezdeset sesenta sesentasedamdeset setenta setentaosamdeset ochenta oćentadevedeset noventa nobentasto, stotina ciento θjentosto dvadeset ciento veinte θjento bejntedvjesto doscientos/doscientas dosθjentos/dosθjentastisuća mil mildvije tisuće dos mil dos miltisuću petsto osamdeset tri mil quinientos ochenta y tres mil kinjentos oćenta i tresmilijun millón miljon

Redni brojevi

Numerales ordinales

prvi primero primerodrugi segundo segundotreći tercero terθeročetvrti cuarto kuartopeti quinto kintošesti sexto sekstosedmi séptimo septimoosmi octavo oktabodeveti noveno nobenodeseti décimo deθimodvadeseti vigésimo bihesimotrideseti trigésimo trihesimostoti centésimo θentesimo

Razlomci

Fracciones

polovica mitad mitadjedan i pol uno y medio uno i medjotrećina tercio terθjodvije trećine dos tercios dos terθjosčetvrtina cuarto kuartotri četvrtine tres cuartos tres kuartospetina quinto kintošestina sexto sekstosedmina séptimo septimoosmina octavo oktabodevetina noveno nobenodesetina décimo deθimostotina centésimo θentesimo
Advertisement:

Advertisement: