×
Gramatika
Abeceda i izgovorImenicePridjeviČlanOdređeni članNeodređeni članZamjeniceLične zamjenicePovratne zamjenicePosvojne zamjeniceUpitne zamjeniceOdnosne zamjeniceOdrične zamjenicePokazne zamjeniceNeodređene zamjeniceBrojeviGlavni brojeviRedni brojeviIzražavanje višestrukostiMatematičke operacijeVrijemeGlagoliIndikativSadašnje vrijemeProšlo vrijemeBuduće vrijemeKonjunktivKondicionalImperativParticip prošliGerundPriloziPregled nepravilnih glagola
Advertisement:

1. Abeceda i izgovor

Izgovor španjolske abecede
a [a] h [atʃe] ñ [eɲe] u [u]
b [be] i [i] o [o] v [ube]
c [θe] j [xota] p [pe] w [ube doble]
d [de] k [ka] q [ku] x [ekis]
e [e] l [ele] r [ere] y [i grjega]
f [efe] m [eme] s [ese] z [θeta]
g [xe] n [ene] t [te]
Izgovor suglasnika i suglasničkih skupova
b, v na početku riječi i iza m, n [b], h se ne izgovara
b, v unutar riječi [β] j [x]
c [k], ispred e, i [θ] (u am. šp. [s]) ll lj (u am. šp. [j, ž])
ch [tʃ] ñ [ɲ]
d na kraju riječi i između samogl. [ð] z [θ] (u am. šp. [s]
g [g], ispred e, i [x]
güe [gwe] güi [gwi] gua [gwa] que [ke]
gue [ge] gui [gi] guo [gwo] qui [ki]
Izgovor specijalnih simbola
Simboli koji se koriste za transkripciju izgovaraju se na sljedeći način:
[β] oslabljeno b, izgovara se bez dodirivanja usana
[ð] oslabljeno d, jezik dodiruje rubove gornjih sjekutića
[θ] s izgovara se vrhom jezika između zuba
[w] polusuglasnik u, veže se za sljedeći samoglasnik
Naglasak se označava uobičajenim znakovima iznad samoglasnika.
Advertisement:

Advertisement: