×

Ordböcker

iconAdvanced
iconAdvanced
Advertisement:
Slovensko-švédsky študijný slovníkverzia 2.225.900 hesiel, 5.800 príkladov, 40.000 prekladov© Lingea s.r.o., 2019. Všetky práva vyhradené.Slovakisk-svensk ordbok Advancedversion 2.225.900 ämnesrubrik, 5.800 exempel, 40.000 översättningar© Lingea s.r.o., 2019. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.
Advertisement:

Advertisement: