Titles

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-anglický študijný slovníkverzia 2.125.900 hesiel, 5.900 príkladov, 49.000 prekladov© Lingea s.r.o., 2017. Všetky práva vyhradené.Slovak-English Dictionary Advancedversion 2.125.900 entries, 5.900 examples, 49.000 translations© Lingea s.r.o., 2017. All rights reserved.
reklama: