Titles

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-anglický študijný slovníkverzia 2.226.000 hesiel, 5.900 príkladov, 49.400 prekladov© Lingea s.r.o., 2018. Všetky práva vyhradené.Slovak-English Dictionary Advancedversion 2.226.000 entries, 5.900 examples, 49.400 translations© Lingea s.r.o., 2018. All rights reserved.
reklama: