Čo slovníky ponúkajú?

 • kvalitnejšie a spoľahlivejšie preklady než s prekladačom
 • konkrétne príklady použitia
 • prehľadné, presné a aktuálne preklady
 • početné jazykové a gramatické informácie

Prečo ich používať?

 • vhodnejší nástroj pre výučbu než prekladač
 • kvalitný zdroj informácií pre prácu s jazykmi
 • dostupnosť zdarma a online
 • ponuka 30 jazykov v 900 kombináciách

Čo je nové?

 • praktické tabuľky tvaroslovia u hlavných jazykov – nájdete ich pod symbolom kľúča
 • u gréčtiny možnosť vyhľadávania v gréckych a latinských znakoch
 • u srbčiny možnosť vyhľadávania v cyrilike
 • vyhľadávanie slov zadaných bez diakritiky