Vad erbjuder ordböckerna?

 • mer pålitliga översättningar än översättningsprogram
 • konkreta användningsexempel
 • precisa, korrekta och aktuella översättningar
 • talrika språkinformationer

Varför använda dem?

 • lämpligare för inlärning än översättningsprogram
 • kvalitetsinformationer för att arbeta med språk
 • fritt tillgänglighet online
 • erbjudande av 30 språk i 900 kombinationer

Vad är nytt?

 • praktiska morfologitabeller hos de största språk - finns under nyckelsymbol
 • möjlighet att söka i icke-latinska alfabet (kyrilliska, grekiska osv.)
 • möjlighet att söka utan diakritiska tecken