×
Lingea
E-prodavnica Prijava
×
Gramatika
Alfabet i izgovorAkcenatPregled izgovora samoglasnikaPregled izgovora suglasnikaImeniceDeklinacija imenicaTvrdi nastavci imenicaMeki nastavci imenicaPrideviDeklinacija pridevaKomparacija pridevaZameniceLične zamenicePrisvojne zamenicePokazne zameniceUpitne i odnosne zameniceNeodređene zameniceOdrične zameniceBrojeviOsnovni brojeviRedni brojeviMultiplikativni brojeviDatumOsnovne računske operacijeRazlomciGlagoliKonjugacija glagolaProšlo vremeBuduće vremeKondicionalImperativPriloziGrađenje prilogaKomparacija prilogaSintaksaUpotreba glagola bitiUpotreba glagola imatiIzražavanje nužnosti, mogućnosti, potrebaPersiranje u ruskom jezikuNegacija

1 Alfabet i izgovor

а, А а, А [a] р, Р р, Р [r]
б, Б б, Б [b] с, С с, С [s]
в, В в, В [v] т, Т т, Т [t]
г, Г г, Г [g] у, У у, У [u]
д, Д д, Д [d] ф, Ф ф, Ф [f]
е, Е е, Е [je] х, Х х, Х [h]
ё, Ё ё, Ё [jo] ц, Ц ц, Ц [c]
ж, Ж ж, Ж [ž] ч, Ч ч, Ч [ć]
з, З з, З [z] ш, Ш ш, Ш [š]
и, И и, И [i] щ, Щ щ, Щ [šš]
й, Й й, Й [j] ъ ъ tvrdi znak
к, К к, К [k] ы, Ы ы, Ы [ı]
л, Л л, Л [l] ь ь meki znak
м, М м, М [m] э, Э э, Э [e]
н, Н н, Н [n] ю, Ю ю, Ю [ju]
о, О о, О [o] я, Я я, Я [æ]
п, П п, П [p]
Izgovor specijalnih znakova
[ə]
[ı]
[j]