Kamus

iconAdvanced
iconAdvanced
Norsk-indonesisk ordbok Advancedversjon 2.219.200 oppslagsord, 4.400 eksempler, 56.600 oversettelser© Lingea s.r.o., 2018. Alle rettigheter er forbeholdt.Norwegia-Indonesia kamus Advancedversi 2.219.200 entri, 4.400 contoh, 56.600 terjemahan© Lingea s.r.o., 2018. Hak cipta dilindungi undang-undang.
reklama: