Hva tilbyr våre ordbøker?

 • seriøse oversettelser i motsetning til oversettelsesverktøy
 • konkrete eksempler på bruk
 • oversiktlige, presise og aktuelle oversettelser
 • språklige og grammatiske informasjoner

Hvorfor bruke dem?

 • de er bedre enn oversettelsesverktøy
 • en god informasjonskilde når man jobber med språk
 • tilgjengelig gratis og online
 • 30 språk i 900 kombinasjoner

Hva er nytt?

 • store språk inneholder praktiske morfologiske tabeller – klikk på nøkkelsymbolen
 • mulighet til å bruke greske og kyrilliske bokstaver
 • mulighet til å søke uten diakritiske tegn