×
Gramatika
Abeceda i izgovorGlasoviIzgovor samoglasnikaIzgovor suglasnikaTranskripcija izgovoraImeniceJaka deklinacijaSlaba deklinacijaMješovita deklinacijaPridjeviDeklinacija pridjevaKomparacija pridjevaČlanoviOdređeni članNeodređeni članZamjeniceLične zamjenicePosvojne zamjenicePokazne zamjeniceUpitne zamjeniceOdnosne zamjenicePovratne zamjeniceNeodređene zamjeniceBrojeviGlavni brojeviRedni brojeviUmnožni brojeviRazlomciMatematičke operacijeVremenski podaciGlagoliPregled glagolskih vremenaKonjugacija slabih glagolaKonjugacija jakih glagolaImperativGlagolski pridjev trpniPriloziPrijedloziPrijedlozi s dativomPrijedlozi s akuzativomPrijedlozi s dativom i akuzativomRed riječi u rečeniciNegacija u njemačkom jezikuPregled jakih glagola
Advertisement:

1. Abeceda i izgovor

a [aː] h [haː] ö [œ] ü [y]
ä [æ] i [iː] p [peː] v [fau]
b [beː] j [jot] q [kuː] w [veː]
c [tseː] k [kaː] r [er] x [iks]
d [deː] l [el] s [es] y [ipsilon]
e [eː] m [em] ß [estset]z [tset]
f [ef] n [en] t [teː]
g [geː] o [oː] u [uː]
Advertisement:

Advertisement: