Ko piedāvā mūsu vārdnīcas?

 • kvalitatīvus un uzticamus tulkojumus
 • noteiktus lietošanas piemērus
 • skaidrus, pareizus un aktuālus tulkojumus
 • daudz valodas un morfoloģiskās informācijas

Kāpēc lietot mūsu vārdnīcas?

 • valodas macīšanās der vairāk nekā automatiskais tulkotājs
 • ir augsta labuma avots darbam citas valodas
 • apņem 30 valodas 900 kombinācijās
 • un ir par brīvu pieejamas internetā

Kas jauns?

 • pamatvalodām piedāvā vārdu morfoloģiju – nospiedis uz atslēdzas piktogrammu atradīsies vārda formas
 • grieķu valodas vārdnīcā var meklēt grieķu vai latīņu alfabētā
 • serbu valodas vārdnīcā var meklēt kirilicā
 • visās vārdnīcās var meklēt bez diakritiskajām zīmēm