Titles

iconAdvanced
iconAdvanced
Latviešu-angļu vārdnīca Advancedversija 2.119.100 vārdu, 5.200 piemēru, 40.700 tulkojumu© Lingea s.r.o., 2017. Visas autortiesības aizsargātas.Latvian-English Dictionary Advancedversion 2.119.100 entries, 5.200 examples, 40.700 translations© Lingea s.r.o., 2017. All rights reserved.
reklama: