Ordböcker

iconAdvanced
iconAdvanced
Indonesia-Swedia kamus Advancedversi 2.216.000 entri, 11.800 contoh, 44.200 terjemahan© Lingea s.r.o., 2018. Hak cipta dilindungi undang-undang.Indonesisk-svensk ordbok Advancedversion 2.216.000 ämnesrubrik, 11.800 exempel, 44.200 översättningar© Lingea s.r.o., 2018. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.
Advertisement:

Advertisement: