Arapsko-hrvatski rječnik Advanced

14.700 natuknica, 9.300 primjera, 37.900 prijevoda

Hrvatsko-arapski rječnik Advanced

22.900 natuknica, 5.400 primjera, 37.200 prijevoda

Bugarsko-hrvatski rječnik Advanced

24.200 natuknica, 6.600 primjera, 54.300 prijevoda

Hrvatsko-bugarski rječnik Advanced

23.000 natuknica, 5.400 primjera, 51.400 prijevoda

Češko-hrvatski rječnik Advanced

26.800 natuknica, 5.600 primjera, 46.100 prijevoda

Hrvatsko-češki rječnik Advanced

23.600 natuknica, 5.800 primjera, 44.300 prijevoda

Dansko-hrvatski rječnik Advanced

21.400 natuknica, 3.900 primjera, 42.700 prijevoda

Hrvatsko-danski rječnik Advanced

22.800 natuknica, 5.200 primjera, 41.300 prijevoda

Englesko-hrvatski rječnik Large

34.700 natuknica, 11.600 primjera, 75.300 prijevoda

Hrvatsko-engleski rječnik Large

29.700 natuknica, 8.600 primjera, 66.400 prijevoda

Estonsko-hrvatski rječnik Advanced

22.600 natuknica, 3.900 primjera, 40.000 prijevoda

Hrvatsko-estonski rječnik Advanced

23.300 natuknica, 5.700 primjera, 40.300 prijevoda

Finsko-hrvatski rječnik Advanced

22.500 natuknica, 2.900 primjera, 40.400 prijevoda

Hrvatsko-finski rječnik Advanced

23.400 natuknica, 5.700 primjera, 42.900 prijevoda

Francusko-hrvatski rječnik Large

27.000 natuknica, 12.300 primjera, 68.300 prijevoda

Hrvatsko-francuski rječnik Large

29.600 natuknica, 8.500 primjera, 77.300 prijevoda

Grčko-hrvatski rječnik Advanced

18.500 natuknica, 5.400 primjera, 43.700 prijevoda

Hrvatsko-grčki rječnik Advanced

23.200 natuknica, 5.600 primjera, 45.200 prijevoda

Hebrejsko-hrvatski rječnik Advanced

14.200 natuknica, 8.000 primjera, 41.200 prijevoda

Hrvatsko-hebrejski rječnik Advanced

22.800 natuknica, 5.400 primjera, 41.900 prijevoda

Indonezijsko-hrvatski rječnik Advanced

16.100 natuknica, 11.700 primjera, 52.900 prijevoda

Hrvatsko-indonezijski rječnik Advanced

21.000 natuknica, 4.600 primjera, 60.400 prijevoda

Japansko-hrvatski rječnik Advanced

19.100 natuknica, 7.600 primjera, 46.900 prijevoda

Hrvatsko-japanski rječnik Advanced

22.500 natuknica, 5.300 primjera, 47.300 prijevoda

Katalonsko-hrvatski rječnik Advanced

17.500 natuknica, 5.400 primjera, 39.500 prijevoda

Hrvatsko-katalonski rječnik Advanced

23.400 natuknica, 5.700 primjera, 46.800 prijevoda

Kinesko-hrvatski rječnik Advanced

19.200 natuknica, 8.000 primjera, 46.500 prijevoda

Hrvatsko-kineski rječnik Advanced

22.300 natuknica, 5.300 primjera, 46.500 prijevoda

Korejsko-hrvatski rječnik Advanced

17.800 natuknica, 7.600 primjera, 38.800 prijevoda

Hrvatsko-korejski rječnik Advanced

22.200 natuknica, 5.400 primjera, 40.600 prijevoda

Latvijsko-hrvatski rječnik Advanced

19.000 natuknica, 5.100 primjera, 37.900 prijevoda

Hrvatsko-latvijski rječnik Advanced

22.900 natuknica, 5.400 primjera, 37.200 prijevoda

Litavsko-hrvatski rječnik Advanced

19.100 natuknica, 5.400 primjera, 39.700 prijevoda

Hrvatsko-litavski rječnik Advanced

23.300 natuknica, 5.500 primjera, 38.800 prijevoda

Mađarsko-hrvatski rječnik Advanced

23.700 natuknica, 3.900 primjera, 42.900 prijevoda

Hrvatsko-mađarski rječnik Advanced

23.600 natuknica, 5.800 primjera, 43.900 prijevoda

Nizozemsko-hrvatski rječnik Advanced

25.500 natuknica, 3.800 primjera, 46.400 prijevoda

Hrvatsko-nizozemski rječnik Advanced

23.100 natuknica, 5.400 primjera, 45.600 prijevoda

Norveško-hrvatski rječnik Advanced

22.600 natuknica, 4.800 primjera, 45.300 prijevoda

Hrvatsko-norveški rječnik Advanced

23.600 natuknica, 5.800 primjera, 44.100 prijevoda

Njemačko-hrvatski rječnik Large

37.700 natuknica, 5.800 primjera, 71.200 prijevoda

Hrvatsko-njemački rječnik Large

29.600 natuknica, 8.500 primjera, 64.900 prijevoda

Perzijsko-hrvatski rječnik Advanced

11.400 natuknica, 7.700 primjera, 27.600 prijevoda

Hrvatsko-perzijski rječnik Advanced

17.200 natuknica, 2.800 primjera, 27.600 prijevoda

Poljsko-hrvatski rječnik Advanced

22.600 natuknica, 5.600 primjera, 42.000 prijevoda

Hrvatsko-poljski rječnik Advanced

23.600 natuknica, 5.800 primjera, 41.800 prijevoda

Portugalsko-hrvatski rječnik Advanced

20.700 natuknica, 6.200 primjera, 45.700 prijevoda

Hrvatsko-portugalski rječnik Advanced

23.100 natuknica, 5.500 primjera, 52.200 prijevoda

Rumunjsko-hrvatski rječnik Advanced

18.400 natuknica, 7.100 primjera, 42.100 prijevoda

Hrvatsko-rumunjski rječnik Advanced

23.300 natuknica, 5.600 primjera, 48.000 prijevoda

Rusko-hrvatski rječnik Advanced

24.400 natuknica, 6.400 primjera, 49.000 prijevoda

Hrvatsko-ruski rječnik Advanced

23.600 natuknica, 5.800 primjera, 48.700 prijevoda

Slovačko-hrvatski rječnik Advanced

25.500 natuknica, 5.200 primjera, 44.100 prijevoda

Hrvatsko-slovački rječnik Advanced

23.600 natuknica, 5.800 primjera, 43.000 prijevoda

Slovensko-hrvatski rječnik Advanced

23.100 natuknica, 5.200 primjera, 45.500 prijevoda

Hrvatsko-slovenski rječnik Advanced

23.300 natuknica, 5.600 primjera, 45.100 prijevoda

Srpsko-hrvatski rječnik Advanced

23.000 natuknica, 5.800 primjera, 45.600 prijevoda

Hrvatsko-srpski rječnik Advanced

23.600 natuknica, 5.800 primjera, 45.700 prijevoda

Španjolsko-hrvatski rječnik Large

25.000 natuknica, 8.400 primjera, 59.700 prijevoda

Hrvatsko-španjolski rječnik Large

29.600 natuknica, 8.500 primjera, 73.200 prijevoda

Švedsko-hrvatski rječnik Advanced

22.100 natuknica, 3.900 primjera, 42.000 prijevoda

Hrvatsko-švedski rječnik Advanced

23.600 natuknica, 5.800 primjera, 40.200 prijevoda

Talijansko-hrvatski rječnik Large

26.100 natuknica, 10.600 primjera, 64.200 prijevoda

Hrvatsko-talijanski rječnik Large

29.600 natuknica, 8.400 primjera, 68.000 prijevoda

Tursko-hrvatski rječnik Advanced

17.700 natuknica, 9.300 primjera, 47.800 prijevoda

Hrvatsko-turski rječnik Advanced

23.400 natuknica, 5.600 primjera, 49.100 prijevoda

Ukrajinsko-hrvatski rječnik Advanced

22.000 natuknica, 5.700 primjera, 45.600 prijevoda

Hrvatsko-ukrajinski rječnik Advanced

23.300 natuknica, 5.600 primjera, 42.800 prijevoda

Vijetnamsko-hrvatski rječnik Advanced

10.700 natuknica, 12.700 primjera, 37.800 prijevoda

Hrvatsko-vijetnamski rječnik Advanced

23.200 natuknica, 5.600 primjera, 41.200 prijevoda