Γιατί να χρησιμοποιήσω dict.com;

 • αξιόπιστα και σύγχρονα λεξικά για 34 γλώσσες
 • καλύτερο από τον ηλεκτρονικό μεταφραστή, κατάλληλο και για διδασκαλία
 • διαθέσιμο διαδικτυακά δωρεάν και στα κινητά τηλέφωνα
 • γρήγορη και πολύτιμη πηγή γλωσσικών πληροφοριών

Περισσότερα…

Τι προσφέρει επιπλέον;

 • έξυπνη αναζήτηση
 • προφορά, φράσεις και γραμματική για τις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες
 • ολοκληρωμένοι μορφολογικοί πίνακες
 • συγκεκριμένα παραδείγματα χρήσης των λέξεων

Περισσότερα…

Τι νέο υπάρχει;

 • εκμάθηση και εξάσκηση λεξιλογίου
 • περισσότεροι από εκατό θεματικούς κύκλους λεξιλογίου
 • θα βρείτε μορφολογικούς πίνακες πίσω από το λήμμα κάτω από το σύμβολο
 • σερβικές λέξεις μπορείτε να γράψετε και στο κυριλλικό αλβάβητο και στο λατινικό αλφάβητο