Τι προσφέρουν τα λεξικά;

 • Αξιόλογες, και περισσότερο και αξιόπιστες μεταφράσεις από τους ηλεκτρονικούς μεταφραστές
 • Απαράμιλλα παραδείγματα χρήσης
 • Απέριττες, ακριβείς και σύγχρονες μεταφράσεις
 • Εκτεταμένες γλωσσικές και γραμματικές πληροφορίες

Γιατί να τα χρησιμοποιήσω;

 • Είναι καλύτερα όργανα εκμάθησης από τους ηλεκτρονικούς μεταφραστές
 • Είναι πολύτιμη πηγή γλωσσικών πληροφοριών
 • Είναι διαθέσιμα διαδικτυακά και δωρεάν
 • Προσφέρουν 30 γλώσσες σε 900 συνδυασμούς

Τι νέο υπάρχει;

 • Πρακτικοί μορφολογικοί πίνακες για τις κύριες γλώσσες –θα τους βρείτε στο σύμβολο του κλειδιού
 • Στα Ελληνικά υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες
 • Στα Σερβικά υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης στο Κυριλλικό αλφάβητο
 • Δεν υπάρχει ανάγκη για τη χρήση διακριτικών