×
Konverzacija
BrojeviPozdravi i oslovljavanjeUpoznavanjePozdravljanjeRazumijevanjeZahtjevi, zapovjedi prijedloziZahvale i zadovoljstvoIsprike, nesporazumi i žaljenjePristanakNeslaganje, odbijanjePitanjaVrijemeMjeseci i godineDani i tjedniSati i minuteBojeDimenzije i svojstvaPitanja za putKontrola putnih isprava i carinska kontrolaObrazac, osobni podaciPutujemo automPutujemo vlakomPutujemo avionomPutujemo brodomPutujemo gradskim prijevozomSmještajRezervacijaU hoteluPrivatni smještajU kampuU restoranuJelovnikPredjelaGlavna jelaPićaDeserti
Advertisement:
head

Brojevi

Brojevi

Adjectifs numéraux

Glavni brojevi

Adjectifs numéraux cardinaux

nula zéro m zerojedan m, jedna f un, une ẽ, ündva m, dvije f deux tri trois trwačetiri quatre katrpet cinq sẽkšest six sissedam sept setosam huit uitdevet neuf nöfdeset dix disjedanaest onze õzdvanaest douze duztrinaest treize trezčetrnaest quatorze katorzpetnaest quinze kẽzšesnaest seize sezsedamnaest dix-sept disetosamnaest dix-huit dizuitdevetnaest dix-neuf diznöfdvadeset vingt vẽdvadeset jedan vingt et un vẽte ẽtrideset trente trãtčetrdeset quarante karãtpedeset cinquante sẽkãtšezdeset soixante swasãtsedamdeset soixante-dix swasãt-disosamdeset quatre-vingts katr-vẽdevedeset quatre-vingt-dix katrəvẽdissto, stotina cent sto dvadeset cent vingt sã vẽdvjesto deux cents dö sãtisuća mille mildvije tisuće deux mille dö miltisuću petsto osamdeset tri mille cinq cent quatre-vingt-trois mil sẽk sã katrəvẽtrwamilijun million m miljõ

Redni brojevi

Adjectifs numéraux ordinaux

prvi prem|ier/-ière prəmje/-erdrugi deuxième, sec|ond/-onde dözjem, səgõ/-õdtreći troisième trwazjemčetvrti quatrième katrijempeti cinquième sẽkjemšesti sixième sizjemsedmi septième setjemosmi huitième uitjemdeveti neuvième növjemdeseti dixième dizjemdvadeseti vingtième vẽtjemtrideseti trentième trãtjemstoti centième sãtjem

Razlomci

Fractions

polovica demi m dəmijedan i pol un et demi ẽ e dəmitrećina tiers m tjerdvije trećine deux tiers m pl dö tjerčetvrtina quart m kartri četvrtine trois quarts m pl trwa karpetina cinquième m sẽkjemšestina sixième m sizjemsedmina septième m setjemosmina huitième m uitjemdevetina neuvième m növjemdesetina dixième m dizjemstotina centième m sãtjem
Advertisement:

Advertisement: