×
Gramatika
Abeceda i izgovorImenicePridjeviČlanoviZamjeniceLične zamjenicePosvojne zamjenicePovratne zamjenicePokazne zamjeniceUpitne zamjeniceBrojeviGlagoliPomoćni glagoliModalni glagoliTrpno stanjeGerund i particip prezentaGlagolska vremenaPresent continuousPresent simpleImperativUzvične rečenicePast simplePast continuousPresent perfectPresent perfect continuousPast perfectFuture simpleBliska budućnostIzražavanje uvjetaPriloziVrste prilogaKomparacija prilogaRed riječi i tvorba rečenice
Advertisement:

1. Abeceda i izgovor

Izgovor engleske abecede
a [eɪ] h [eɪtʃ] o [əʊ] v [viː]
b [biː] i [aɪ] p [piː] w [ˈdʌbəl juː]
c [siː] j [dʒeɪ] q [kjuː] x [eks]
d [diː] k [keɪ] r [ɑː] y [waɪ]
e [iː] l [el] s [es] z [zed]
f [ef] m [em] t [tiː]
g [dʒiː] n [en] u [juː]
Izgovor specijalnih simbola
Simboli koji se koriste za transkripciju izgovaraju se na sljedeći način:
[ŋ] Nazalno n. Izgovara se kao n sa prizvukom g na kraju, slično kao u riječi banka.
[θ] Bezvučno th. Izgovara se tako što se vrh jezika pritisne na prednje zube te se lagano izgovori S. Npr. think
[ð] Zvučno th. Izgovara se tako što se vrh jezika pritisne na unutarnju stranu gornjih zuba te se snažno izgovori T. Npr. this
[ɜ] Izgovara se kao duži neodređeni samoglasnik - kao kod oklijevanja ili nesigurnosti
[ə] Neodređeni je kratki samoglasnik. To je glas koji se čuje na kraju izgovorenog h, b ili n i sl.
[æ] Izgovara se kao široko otvoreno e - između hrvatskog e i a.
[w] Glas je sličan hrvatskom uo ili ua. Ne izgovarajte ovaj glas kao v!
[i] Izgovara se kao hrvatsko i
Advertisement:

Advertisement: