×

Ordbøker

iconLarge
iconLarge
Advertisement:
English-Norwegian Dictionary Largeversion 2.236.900 entries, 17.900 examples, 78.400 translations© Lingea s.r.o., 2019. All rights reserved.Engelsk-norsk ordbok Largeversjon 2.236.900 oppslagsord, 17.900 eksempler, 78.400 oversettelser© Lingea s.r.o., 2019. Alle rettigheter er forbeholdt.
Advertisement:

Advertisement: