Slovníky

iconŠtudijný
iconŠtudijný
Hrvatsko-slovački rječnik Advancedverzija 2.224.000 natuknica, 5.800 primjera, 42.900 prijevoda© Lingea s.r.o., 2018. Sva prava zadržana.Chorvátsko-slovenský študijný slovníkverzia 2.224.000 hesiel, 5.800 príkladov, 42.900 prekladov© Lingea s.r.o., 2018. Všetky práva vyhradené.
Advertisement:

Advertisement: