Slovarji

iconAdvanced
iconAdvanced
Việt-Slovene từ điển Advancedversion 2.110.300 mục từ, 12.900 ví dụ, 37.600 bản dịch© Lingea s.r.o., 2017. Bảo lưu mọi quyền.Vietnamsko-slovenski slovar Advancedverzija 2.110.300 gesel, 12.900 primerov, 37.600 prevodov© Lingea s.r.o., 2017. Vse pravice pridržane.
reklama: