Slovníky

iconŠtudijný
iconŠtudijný
Українсько-словацький словник Advancedверсія 2.222.100 словникових статей, 5.700 прикладів, 43.100 перекладів© Lingea s.r.o., 2018. Всі права захищені.Ukrajinsko-slovenský študijný slovníkverzia 2.222.100 hesiel, 5.700 príkladov, 43.100 prekladov© Lingea s.r.o., 2018. Všetky práva vyhradené.
Advertisement:

Advertisement: