Ordböcker

iconAdvanced
iconAdvanced
Українсько-шведський словник Advancedверсія 2.122.100 словникових статей, 5.700 прикладів, 40.000 перекладів© Lingea s.r.o., 2018. Всі права захищені.Ukrainsk-svensk ordbok Advancedversion 2.122.100 ämnesrubrik, 5.700 exempel, 40.000 översättningar© Lingea s.r.o., 2018. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.
reklama: