λεξικά

iconAdvanced
iconAdvanced
Türkçe-Yunanca sözlük Advancedversyon 2.117.400 kelime, 9.300 örnek, 45.200 çeviri© Lingea s.r.o., 2017. Her hakkı saklıdır.Τουρκο-ελληνικό λεξικό Advancedέκδοση 2.117.400 λήμματα, 9.300 παραδείγματα, 45.200 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2017. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
reklama: