×
Lingea
Available dictionaries E-shop Login
Đối thoại
汉语-越南语 高级词典第 2.1版19.700 个单词, 6.900 个例,短语和成语, 39.200 个翻译词© Lingea s.r.o., 2017. 版权所有Trung-Việt từ điển Advancedversion 2.119.700 mục từ, 6.900 ví dụ, 39.200 bản dịch© Lingea s.r.o., 2017. Bảo lưu mọi quyền.
reklama: