λεξικά

iconAdvanced
iconAdvanced
Svensk-grekisk ordbok Advancedversion 2.221.600 ämnesrubrik, 3.900 exempel, 40.300 översättningar© Lingea s.r.o., 2018. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.Σουηδο-ελληνικό λεξικό Advancedέκδοση 2.221.600 λήμματα, 3.900 παραδείγματα, 40.300 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2018. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
reklama: