Woordenboeken

iconAdvanced
iconAdvanced
Svensk-holländsk ordbok Advancedversion 2.221.600 ämnesrubrik, 3.700 exempel, 40.600 översättningar© Lingea s.r.o., 2018. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.Zweeds-Nederlands woordenboek Advancedversie 2.221.600 trefwoorden, 3.700 voorbeelden, 40.600 vertalingen© Lingea s.r.o., 2018. Alle rechten voorbehouden.
reklama: