Ordböcker

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-švedski slovar Advancedverzija 2.123.200 gesel, 5.200 primerov, 39.700 prevodov© Lingea s.r.o., 2017. Vse pravice pridržane.Slovensk-svensk ordbok Advancedversion 2.123.200 ämnesrubrik, 5.200 exempel, 39.700 översättningar© Lingea s.r.o., 2017. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.
reklama: