Slovníky

iconŠtudijný
iconŠtudijný
Slovensko-slovaški slovar Advancedverzija 2.123.200 gesel, 5.200 primerov, 43.100 prevodov© Lingea s.r.o., 2017. Vse pravice pridržane.Slovinsko-slovenský študijný slovníkverzia 2.123.200 hesiel, 5.200 príkladov, 43.100 prekladov© Lingea s.r.o., 2017. Všetky práva vyhradené.
reklama: