Ordbøker

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-norveški slovar Advancedverzija 2.223.000 gesel, 5.200 primerov, 43.700 prevodov© Lingea s.r.o., 2018. Vse pravice pridržane.Slovensk-norsk ordbok Advancedversjon 2.223.000 oppslagsord, 5.200 eksempler, 43.700 oversettelser© Lingea s.r.o., 2018. Alle rettigheter er forbeholdt.
Advertisement:

Advertisement: