Slovarji

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-slovinský študijný slovníkverzia 2.225.300 hesiel, 5.000 príkladov, 43.700 prekladov© Lingea s.r.o., 2018. Všetky práva vyhradené.Slovaško-slovenski slovar Advancedverzija 2.225.300 gesel, 5.000 primerov, 43.700 prevodov© Lingea s.r.o., 2018. Vse pravice pridržane.
Advertisement:

Advertisement: