Žodynai

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-litovský študijný slovníkverzia 2.225.300 hesiel, 5.000 príkladov, 37.500 prekladov© Lingea s.r.o., 2018. Všetky práva vyhradené.Slovakų-lietuvių žodynas Advancedversija 2.225.300 žodžių, 5.000 pavyzdžių, 37.500 vertimų© Lingea s.r.o., 2018. Visos teisės saugomos.
Advertisement:

Advertisement: