Žodynai

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-litovský študijný slovníkverzia 2.125.200 hesiel, 5.000 príkladov, 37.500 prekladov© Lingea s.r.o., 2017. Všetky práva vyhradené.Slovakų-lietuvių žodynas Advancedversija 2.125.200 žodžių, 5.000 pavyzdžių, 37.500 vertimų© Lingea s.r.o., 2017. Visos teisės saugomos.
reklama: