Ordböcker

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-švédsky študijný slovníkverzia 2.125.300 hesiel, 4.900 príkladov, 38.300 prekladov© Lingea s.r.o., 2017. Všetky práva vyhradené.Slovakisk-svensk ordbok Advancedversion 2.125.300 ämnesrubrik, 4.900 exempel, 38.300 översättningar© Lingea s.r.o., 2017. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.
reklama: