Słowniki

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-poľský študijný slovníkverzia 2.125.700 hesiel, 5.400 príkladov, 41.000 prekladov© Lingea s.r.o., 2018. Všetky práva vyhradené.Słownik słowacko-polski Advancedwersja 2.125.700 haseł, 5.400 przykładów, 41.000 tłumaczeń© Lingea s.r.o., 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
reklama: