Szótárak

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-maďarský študijný slovníkverzia 2.125.800 hesiel, 5.300 príkladov, 42.700 prekladov© Lingea s.r.o., 2017. Všetky práva vyhradené.Szlovák-magyar szótár Advancedverzió 2.125.800 címszó, 5.300 példa, 42.700 fordítás© Lingea s.r.o., 2017. Minden jog fenntartva.
reklama: