Rečnici

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-srbský študijný slovníkverzia 2.225.500 hesiel, 5.200 príkladov, 42.700 prekladov© Lingea s.r.o., 2018. Všetky práva vyhradené.Slovačko-srpski rečnik Advancedverzija 2.225.500 odrednica, 5.200 primera, 42.700 prevoda© Lingea s.r.o., 2018. Sva prava zadržana.
Advertisement:

Advertisement: