Slovníky

iconŠtudijný
iconŠtudijný
Słownik polsko-słowacki Advancedwersja 2.222.700 haseł, 5.700 przykładów, 40.500 tłumaczeń© Lingea s.r.o., 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.Poľsko-slovenský študijný slovníkverzia 2.222.700 hesiel, 5.700 príkladov, 40.500 prekladov© Lingea s.r.o., 2018. Všetky práva vyhradené.
reklama: