Ordböcker

iconAdvanced
iconAdvanced
Norsk-svensk ordbok Advancedversjon 2.122.500 oppslagsord, 4.700 eksempler, 38.000 oversettelser© Lingea s.r.o., 2018. Alle rettigheter er forbeholdt.Norsk-svensk ordbok Advancedversion 2.122.500 ämnesrubrik, 4.700 exempel, 38.000 översättningar© Lingea s.r.o., 2018. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.
reklama: