Ordböcker

iconAdvanced
iconAdvanced
Advertisement:
Norsk-svensk ordbok Advancedversjon 2.223.000 oppslagsord, 5.200 eksempler, 39.300 oversettelser© Lingea s.r.o., 2019. Alle rettigheter er forbeholdt.Norsk-svensk ordbok Advancedversion 2.223.000 ämnesrubrik, 5.200 exempel, 39.300 översättningar© Lingea s.r.o., 2019. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.
Advertisement:

Advertisement: