Ordböcker

iconAdvanced
iconAdvanced
Norsk-svensk ordbok Advancedversjon 2.222.500 oppslagsord, 4.800 eksempler, 38.200 oversettelser© Lingea s.r.o., 2018. Alle rettigheter er forbeholdt.Norsk-svensk ordbok Advancedversion 2.222.500 ämnesrubrik, 4.800 exempel, 38.200 översättningar© Lingea s.r.o., 2018. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.
Advertisement:

Advertisement: