Ordböcker

iconAdvanced
iconAdvanced
Hrvatsko-švedski rječnik Advancedverzija 2.223.800 natuknica, 5.800 primjera, 39.700 prijevoda© Lingea s.r.o., 2018. Sva prava zadržana.Kroatisk-svensk ordbok Advancedversion 2.223.800 ämnesrubrik, 5.800 exempel, 39.700 översättningar© Lingea s.r.o., 2018. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.
Advertisement:

Advertisement: