Ordböcker

iconAdvanced
iconAdvanced
Hrvatsko-švedski rječnik Advancedverzija 2.123.800 natuknica, 5.700 primjera, 39.500 prijevoda© Lingea s.r.o., 2018. Sva prava zadržana.Kroatisk-svensk ordbok Advancedversion 2.123.800 ämnesrubrik, 5.700 exempel, 39.500 översättningar© Lingea s.r.o., 2018. Med ensamrätt eftertryck förbjudes.
reklama: