Từ điển

iconAdvanced
iconAdvanced
한국어-베트남어 사전 고급 사전판 2.117.200 표제어, 7.300 예, 33.000 번역© Lingea s.r.o., 2017. 저작권 소유Hàn-Việt từ điển Advancedversion 2.117.200 mục từ, 7.300 ví dụ, 33.000 bản dịch© Lingea s.r.o., 2017. Bảo lưu mọi quyền.
reklama: