Kirjed

iconomaiconomama

Ümbruskond

ollusolukordolulineoluliseltolümpiaadolümpiamängudolümpiasportlaneolümpiatuliomaOmaanomaaniomaanlaneomadusomadussõnaomadussõnalineomakaitseomakandimeesomakasupüüdlikomakasupüüdlikkusomakasupüüdmatultomakäeliseltomamaomamineomand
Kuvata kõik (24)
oma
adj
proprio/-a
pron
mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro
reklama:

kandmaoma õlul kandma portare qc sulle spalle
kuluomal kulul a proprie spese
kuulmaoma kõrvaga kuulma midagi sentire qc con le proprie orecchie
kõrvoma kõrvaga kuulma midagi sentire qc con le proprie orecchie
käsioma kätega tegema midagi fare qc da solo/di propria mano
pidamaoma sõna pidama mantenere la parola
vastutusoma vastutusele võtma midagi assumere qc, incaricarsi di qc
võtmaoma vastutusele võtma midagi assumere qc, incaricarsi di qc
võtmaomaks võtma (seisukohta jne) assumere
väravoma värav autorete f, autogol m
äranägemineoma äranägemisel giudizio m
andmaAnna mulle oma käsi! Dammi la mano!
käsiAnna mulle oma käsi! Dammi la mano!
murdmaTa murdis oma käe. Si è rotto il braccio.
tahtminevastu oma tahtmist contro la sua volontà
autorizza̲reessere autorizzato a qc omama õigust (midagi teha)
disposizio̲neavere a disposizione qc enda käsutuses omama midagi
mantene̲re*mantenere la parola oma sõna pidama
ore̲cchiosentire qc con le proprie orecchie oma kõrvaga kuulma midagi
spe̲saa proprie spese omal kulul
bra̲ccioSi è rotto il braccio. Ta murdis oma käe.
da̲re*Dammi la mano! Anna mulle oma käsi!
ro̲mpere*Si è rotto il braccio. Ta murdis oma käe.
volontà̲contro la sua volontà vastu oma tahtmist