Slovarji

iconAdvanced
iconAdvanced
Magyar-szlovén szótár Advancedverzió 2.123.500 címszó, 3.700 példa, 42.100 fordítás© Lingea s.r.o., 2018. Minden jog fenntartva.Madžarsko-slovenski slovar Advancedverzija 2.123.500 gesel, 3.700 primerov, 42.100 prevodov© Lingea s.r.o., 2018. Vse pravice pridržane.
reklama: