词典

icon高级词典
icon高级词典
Ελληνο-κινέζικο λεξικό Advancedέκδοση 2.117.500 λήμματα, 4.900 παραδείγματα, 42.100 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2018. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.希腊语-汉语 高级词典第 2.1版17.500 个单词, 4.900 个例,短语和成语, 42.100 个翻译词© Lingea s.r.o., 2018. 版权所有
reklama: