λεξικά

iconAdvanced
iconAdvanced
Dictionnaire maxi poche français-grecversion 2.120.500 entrées, 6.900 exemples, 44.300 traductions© Lingea s.r.o., 2017. Tous droits réservésΓαλλο-ελληνικό λεξικό Advancedέκδοση 2.120.500 λήμματα, 6.900 παραδείγματα, 44.300 μεταφράσεις© Lingea s.r.o., 2017. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
reklama: