Slovníky

iconŠtudijný
iconŠtudijný
Eesti-slovaki sõnastik Advancedversioon 2.222.500 märksõna, 4.200 näidet, 38.200 tõlget© Lingea s.r.o., 2018. Kõik õigused kaitstud.Estónsko-slovenský študijný slovníkverzia 2.222.500 hesiel, 4.200 príkladov, 38.200 prekladov© Lingea s.r.o., 2018. Všetky práva vyhradené.
reklama: